Syyskokous 21.11.2022 kello 18.00

28.10.2022

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2022 kello 18.00 seuran paviljongilla. Rantabulevardi 27, 94100 Kemi. Kahvitarjoilu.

Esillä sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutos.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;

2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat;

3. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

4. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen 3 §:n mukaisesti;

5. vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot;

6. päätetään hallituksen valittavien määrästä (3-10 henkilöä)

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet

8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai varatoiminnantarkastajaa. Tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö.

9. päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista sekä annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen;

10. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Kokousten käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto.

13.08.2023Yöpurjehduksen kuvia
28.10.2022Syyskokous 21.11.2022 kello 18.00
30.08.2022Sähköpostituslistalle liittyminen
01.08.2016Korjaus Kemin edustan merikarttaan